Vi tilbyr EU-kontroll, 2-års kontroll, service og reparasjoner
på lastebiler og personbiler

RING OSS

EU-kontroll for personbil

Alle nye personbiler skal EU-kontrolleres og godkjennes første gang etter fire år. Deretter skal bilene kontrolleres annethvert år. Dette gjelder personbiler med tillatt totalvekt  3.500 kg og mindre, samt varebiler. Som personbil sjåfør er det ditt eget ansvar å ha kontroll på når bilen din skal kontrolleres.

Hva er EU-kontroll?

En EU-kontroll avdekker om din personbil tilfredsstiller kravene til sikkerhet og miljø. Det er ikke en fullstendig kvalitetssjekk av din bil og andre kontroller kan være nødvendige for å avdekke andre feil og mangler. Under en EU-kontroll kontrolleres blant annet sikt, bremser, understell, lys og avgasser. Dokumentasjonen etter slik kontroll gir et sikkerhetsmessig øyeblikksbilde av bilens.

Når skal bilen kontrolleres?

Systemet er at biler som er registrert i partallsår skal kontrolleres i partallsår og biler som er registrert i oddetallsår skal registreres i oddetallsår. Det er også et visst system når det gjelder hvilken måned bilen skal registreres. Dette systemet følger det siste sifferet i nummerskiltet. Det vil si at dersom ditt nummerskilt ender på for eksempel 3, skal bilen din registreres i mars. Unntakene til denne regelen gjelder sluttsifrene 0 og 7. Biler med registreringsskilter som ender på disse sifrene skal kontrolleres i henholdsvis oktober og november.

Dersom du har en personbil som av ulike grunner er spesielt tung, kan det være at den skal kontrolleres hvert år istedenfor annethvert år. Sjekk ditt vognkort for å være sikker på når og hvor ofte din bil skal kontrolleres.

Ditt kontrollorgan i sør-Hedmark

Sand-Tec er ditt kontrollorgan for å gjennomføre EU-kontroll av alle kjøretøy. På daglig basis er vi fire ansatte som håndterer en stor og stabil kundekrets. Våre ansatte har mye fagkunnskap og bred erfaring med både store og små oppdrag, for oss er alle oppdrag like viktige!

Med kursing gjennom Meca, Bosch, Promeister Academy, KBV og flere, har våre ansatte den fagkunnskapen som kreves for å gi deg og din bil den beste servicen.

Kontakt oss i Sand-Tec

Har du har flere spørsmål om EU-kontroll av lastebil eller andre spørsmål om våre tjenester? Ta gjerne kontakt med oss her!

Svart Audi står på en vei med tåke i bakgrunnen

Bestille verkstedtid for periodisk kjøretøykontroll

hCaptcha